Latte Art Training 26/02

€ 75,00

Latte Art training

This course will be in dutch.

Tijdens deze opleiding leert u verschillende figuurtjes maken en de perfecte melk opstomen (zowel koemelk als plantaardig).

Het is een ‘masterclass’ waarbij we al een basis verwachten, daarom kan u enkel deelnemen als u ooit al de Full Barista Training gevolgd hebt.

Voor vragen kan u steeds terecht bij miet@orcoffee.be